Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar
 • Facebook
 • Twitter
 • 16 Ekim 2023
 • 29
 • 339
 • 1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
  6 Kişi oy verdi
  Ortalama puan: 5,00.
  Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
  Loading...
 • +
 • -
Abone Ol 

Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

Önerilen 45 Kitap Meb’in öğretmenlere önerdiği kitaplar, açıklamalarıyla birlikte önerilen 45 kitap yazının devamında. 1- Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı, İletişim Yayıncılık Oğuz Atay’ın (1934-1977)  Bir Bilim Adamının Romanı (1975) adlı eseri, Türkiye’de biyografik roman türünün en iyi örneklerindendir. Atay, romanda İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden hocası olan Prof. Dr. Mustafa İnan’ın yaşam öyküsünü roman tekniğinin imkânlarını […]

|

Önerilen 45 Kitap

Meb’in öğretmenlere önerdiği kitaplar, açıklamalarıyla birlikte önerilen 45 kitap yazının devamında.

1- Atay, O. Bir Bilim Adamının Romanı, İletişim Yayıncılık

bir bilim adamının romanı

Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

Oğuz Atay’ın (1934-1977)  Bir Bilim Adamının Romanı (1975) adlı eseri, Türkiye’de biyografik roman türünün en iyi örneklerindendir.

Atay, romanda İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi’nden hocası olan Prof. Dr. Mustafa İnan’ın yaşam öyküsünü roman tekniğinin imkânlarını kullanarak anlatır. Aynı zamanda Mustafa İnan’ın şahsında bir dönemin idealist kuşağının hayatını yansıtan kitap iki bölümden oluşmaktadır. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

Değerler Eğitimi Nedir?

2 -Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Kubbealtı Neşriyat

Ayverdi, S. Millî Kültür Meseleleri ve Maarif Davamız, Kubbealtı Neşriyat

Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

“Topraklarını kaybeden, türlü hezimet ve mağlubiyetler ile yüreği dağlayan Türk milleti insana değer verdiği müddetçe büyük millet şuurunu kaybetmedi. Dili, dini, tarihi, görene ve gelenekleri, kapanın elinde kalıp yağmalanmadı… Harsı, haysiyeti, vekarı zedelenmedi.

İkbalimiz ve istikbalimiz adına, çocukluğu tarihi ve mukaddesatı ile bir sistem dahilinde yüzyüze getirmek gerekir. Şu bir gerçektir ki dünü unutan bugünü de bilmez. Hele istikbal için ümit beslemesi pek abestir.

kitapyurdu

MEBİN ÖĞRETMENLERE ÖNERDİĞİ FİLMLER

3-Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları,  Pegem Akademi Yayınları

Bal, M. A. Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Meşhurların Okul Anıları, Pegem Akademi Yayınları

Eğitim-öğretim çabalarının gerçekleştirilmesinin en önemli zemini olan okullar, eğitim öğretim faaliyetlerinden başka, yaşanılan devrin sosyal, siyasi, ekonomik ve kültürel özelliklerini de yansıtırlar. Dolayısıyla, geçmişteki eğitim kurumlarının niteliğini ve muhtevasını anlamak için dönüp insan unsuruna bakmak gerekiyor.

Eğitim kurumlarında yetiştirdiğiniz insan unsurundaki kalite, kısa yahut uzun vadede atacağınız adımların niteliğini de belirleyecektir. Öğrencilik hatıraları bu açıdan,
geçmiş devrin tahlil edilmesini ve hatta ilerisi için atılacak adımların karakterinin belirlenmesini sağlayacak ciddi argümanlar olarak karşımızda durmaktadırlar. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

4- Başgil A. F. Gençlerle Başbaşa, Yağmur Yayınları

Başgil A. F. Gençlerle Başbaşa, Yağmur Yayınları

Sözlük ilaveli orijinal Ali Fuad Başgil’in bu eseri, yayınlandığı günden bu yana defalarca basılmış ve her nesile ayrı ayrı seslenmiştir. Büyük-küçük her insana verdiği ve vermeye devam edeceği şeyler şimdi olduğu gibi, nesiller boyu da devam edecektir. Kendisinin de belirttiği gibi …”Bu kitap, sadece fikri çalışma atölyesinin genç ve tecrübesiz çırakları için faydalı olabilecek bir rehberdir.” Gerçi her ne kadar kendisi böyle söylese de, bu kitap genç ve tecrübesiz çıraklara da rehberi olabilecek kıvamdadır.

Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

Değerler Eğitimi Nedir?

5- Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur?, TÜBİTAK Yayınları

Brockman, J. Meraklı Zihinler: Bir Çocuk Nasıl Bir Bilim İnsanı Olur?, TÜBİTAK Yayınları

Meraklı Zihinler’de yirmi yedi deneme yer alıyor. Bunlar bir zamanlar fen ile sosyal bilimler arasında var olan büyük uçurumu yazılarıyla kapatan, halkın tanıdığı bilim adamları tarafından yazılmış. Editör John Brockman, yazarlara çocuklarından onları bir bilim adamı olmaya yönlendirecek neler olduğunu sormuş. Hayatlarındaki dönüm noktalarını, rastlantıları, onları etkileyen kişileri ve olayları anlatmalarını istemiş. Meraklı Zihinler özellikle genç okurlara öğrenme hevesi aşılamayı amaçlıyor. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

6- Covey, S. R. Etkili İnsanların Alışkanlığı ,Varlık Yayınları

Covey, S. R. Etkili İnsanların Alışkanlığı ,Varlık Yayınları

Kişisel, mesleki ve ailevi sorunların çözümünde ilke merkezli bir yaklaşım benimseyen ve toplam kalite anlayışının öncülerinden olan Stephen R. Covey, çarpıcı örneklerden yola çıkarak, aşama aşama, insana yaraşır biçimde dürüst, uyumlu, huzurlu, başarılı bir yaşam için değişime ayak uydurmamızı sağlayan alışkanlıkları belirliyor, değişimin yarattığı fırsatlardan yararlanabilmek için gerekli olan bilgelik ve güce ulaşmanın yollarını gösteriyor.

7- Enç, M. Bitmeyen Gece, Ötüken Neşriyat

Enç, M. Bitmeyen Gece, Ötüken Neşriyat

Çocukluk ve gençlik yılları bütün diğer iki kitabında anlattığı zorlukları önemsizleştiren mesut hatıralarla dolu olan yazara talih bitmeyen bir gece hazırlar. Gözlerinin ışığı söner ve sonra çileler başlar. Bitmeyen gece insanî ve edebî bakımdan ibretlik bir azim şaheseri, sabır, metanet ve vekar destanıdır. Eser yazarın gözlerinin ferine kavuşmak için çıktığı yolculuğu anlatır. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

8- Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi, Ayrıntı Yayınları

Freire, P. Ezilenlerin Pedagojisi, Ayrıntı Yayınları

Paulo Freire hayatını ezilenlerin eğitimine, özellikle de okuma yazma bilmeyen yetişkinlerin eğitimine adamış bir eğitimci. Ezilenlerin Pedagojisi’nde ise sadece belli eğitim merkezlerinde uygulanacak alternatif bir pedagoji değil, amaçları kadar kullandığı araçlar da özgürlükçü olan bir özgürleşme siyaseti öneriyor. Ona göre, siyaset, kelimenin en geniş anlamıyla bir eğitim süreci çünkü. Freire öncelikle “bankacı eğitim modeli”ni reddeder. Bu modelde öğrenciler ( ya da ezilenler), üzerlerine bilgi yatırımı yapılan pasif varlıklar, boş kaplardır.

9- Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası, Pan Yayınları

Gaarder, J. Sofie’nin Dünyası, Pan Yayınları

15. yaşgününü kutlamaya hazırlanan Sofi, bir gün posta kutusunda “Kimsin” yazılı bir not bulur. Bu sorudan hareketle, bütün bir felsefe tarihinde sorulmuş soruları ve cevapları, sürükleyici bir roman kurgusu içinde anlatan Jostein Gaarder, Umberto Eco’nun “Gülün Adı”nda Ortaçağ teolojisini romanlaştırma gücünü bu kitabında felsefede gösteriyor.

10- Gaspıralı, İ. Eğitim Yazıları, Ötüken Neşriyat

Gaspıralı, İ. Eğitim Yazıları, Ötüken Neşriyat

Bu eserde, İsmail Gaspıralı’nın eğitim hususunda çeşitli makale ve kitaplarında ifade ettiği görüşler bir araya toplanmıştır. Elinizdeki kitap, İsmail Gaspıralı’nın eğitim konusuyla alâkalı olarak ve usûl-i cedit fikri etrafında şekillendirdiği düşünceleri ihtiva etmektedir. Gaspıralı külliyatının sonuncusu olan bu kitap, millet şuurunun kazanılmasında eğitimin ne kadar ehemmiyetli bir rolü olduğunu ortaya koymaktadır. O, millî ve manevî değerlerle insanlığın ortak eserleri olan medenî vasıtaları birbirinden ayırmıştır.

Hem Batı’nın teknolojisini almamızın lüzumuna hem de millî kalmamızın imkân ve zaruretine inanmıştır. Gaspıralı, birçok aydının Batı’da gördüğü her şeyi sorgusuz sualsiz almak gerektiğini düşünmesine karşılık, bizim “biz” olarak kalmakla da modernleşebileceğimizi ileri bir görüşle ifade etmiştir. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

11- Gatto, J. T. Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı, EDAM Yayınları

Gatto, J. T. Eğitim-Bir Kitle İmha Silahı, EDAM Yayınları

Eğitim: Bir Kitle İmha Silahı adlı çalışma, John Taylor Gatto’nun, geleneksel okul eğitimi yaklaşımlarına geliştirilen eleştirilere eklediği tüyler ürpertici bir metafor… Gatto bu çalışmasında, okulun insana verdiği zararın rasyonel ve kasıtlı olduğunu gösteriyor. Gatto’ya göre modern pedagojinin esas işlevi, nüfusu yönetilebilir kılmak. Zorunlu eğitim tuzağından kurtulmayı başarabilmiş insanlara ilişkin örneklerle dolu bu kitap, kişisel potansiyeli gerçekleştirmenin temel şartının farklı bir yetiştirilme ve beceri edinme şekli ile mümkün olabileceğini ortaya koyuyor. Gatto buna, “açık kaynak öğrenme” adını veriyor.

12- Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul, Beyaz Yayınları

Glasser, W. Başarısızlığın Olmadığı Okul, Beyaz Yayınları

Düşünmeye önem verir, ezberi vurgulamazsak; esasen ilgiyi arttırırsak, eğitimin potansiyeli ne olur? Beyinlerimizin en önemli kullanımı olan düşünmenin, eğitimin ana görüşünü nasıl belirlediğini inceleyelim. Karşılaştığımız sosyal ve teknik sorunları çözmek için daha fazla düşünmek gerekmektedir, ancak ırk ayrımcılığı sorununu çözmeden insanı Ay’a gönderdik gibi görünmektedir. Sosyal sorunların çözümüne götüren düşünce tarzı zor olmasına rağmen, teknik sorunların çözümüne götüren düşünce tarzından daha az öğretilmektedir.

13- Goleman, D. Duygusal Zekâ, Varlık Yayınları

Psikolog Dr. Goleman, çığır açan eserinde zeka kavramını yeniden tanımlıyor. Basari ve zeka testlerinin temelindeki IQ ölçeğinin, örneğin bir çocuğun gelecekteki basarisini tahmin etmeye yetmediğini savunan Goleman, eski deyimle OLGUNLUK anlamına gelen duygusal zeka(EQ) kavramını açıklıyor. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

14- Gulbenkian Komisyonu Sosyal Bilimleri Açın: Sosyal Bilimlerin Yeniden Yapılanması Üzerine Rapor, Metis Yayınları

Farklı dallardan on bilimciyi bir araya getiren komisyon, merkezi Lizbon’da bulunan Fundação Calouste Gulbenkian tarafından kurulmuştur. Komisyonun iki yıla yayılan çalışmalarının ürünü olan bu rapor, son biçimini Haziran 1995’te almıştır. Bir manifesto niteliğinde olan kitap, konu üzerine dünya çapında bir tartışma açmayı amaçlıyor. 1996 yılından itibaren Portekizce’den Lehçe’ye on beşin üzerinde dile çevrildi.

15- Güntekin, R. N. Acımak, İnkılap Kitabevi

Reşat Nuri Güntekin 1928 yılında yayınlanan bu eserinde; çalışkan başarılı fakat zaaf gösterenlere karşı acımasız olan Zehra Öğretmen ile babası Mürşit’in bakış açılarından dramatik yaşam öykülerini anlatıyor.

Yazar, cumhuriyet öncesinde yeni mezun, idealist genç bir mülkiyelinin iş ve sosyal yaşamdaki çatışmalarını ve uyumsuz ilişkilerini anlatırken, dönemin memuriyet yaşamına, köhne yapısına ait önemli ipuçları da veriyor. Şehirden kasabalara sürüklenirken, ardında birer birer ilkelerini de bırakan genç adam hatalı bir evlilikle korkunç bir sona doğru sürükleniyor. 

Acı ve sefaletle dolu ortamdan tesadüfle sadece kızı Zehra’yı kurtarabiliyor. Acımak; aile içi ilişkileri ve sorumluluklarını, adeta ders verir gibi gözler önüne seriyor. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

d&r kitabevi

16 -Holt, J. Çocuklar Neden Başarısız Olur?, Beyaz Yayınları

MEBİN ÖĞRETMENLERE ÖNERDİĞİ FİLMLER

Kitap hakkında bilgi bulunamadı

17- Illich, I. Okulsuz Toplum, Şule Yayınları

Illich, I. Okulsuz Toplum, Şule Yayınları

“Okullaştırma, eğitimle aynı anlama mı gelmektedir? Kesinlikle hayır. Herkes gün be gün bir şeyler öğrenmektedir. Dürüst olmak gerekirse, çoğumuz, yaşamımızda okullaşmanın direk ve derin bir etkiden son derece yoksun olduğunu görürüz. Bu durumda iki soru ortaya çıkmaktadır: Her toplumda okullaşmaya bu derece büyük bir önem ve prestij kazandıran nedir? Eğitimin işlevi bir şüphe içeriyorsa, okullaşma gerçekte ne anlama gelmektedir?

Ivan Illich, bu eserinde okulun, statükonun korunmasına vesile olan araçlardan biri olduğundan dolayı bu prestije sahip olduğu yolundaki tezini kanıtlamaya çalışmaktadır. Ona göre günümüzdeki okullar eğitimi açısından etkisiz olduğu kadar, bölücü bir nitelik de taşımaktadır. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

18- İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam, Klasik Yayınları

İzzetbegoviç, A. Doğu ve Batı Arasında İslam, Klasik Yayınları

Son yüzyılın en önemli Müslüman düşünür ve devlet adamlarından birisi olan Aliya İzetbegoviç’in başyapıtı sayılan Doğu Batı Arasında İslam, büyük bir bilgi birikimini derin bir tefekkür ile harmanlayarak geniş bir bakış açısı sunuyor. Felsefe, sanat ve sosyoloji gibi disiplinlerin kültürel öğelerle etkileşimlerini temel alan bir düşünce sistematiği inşa eden İzetbegoviç, İslam’ın kuşatıcı ve dönüştürücü özüne doğru bir yol izliyor.

Doğu’da ve Batı’da, İslam’ın bütün güzelliklerini tıpkı güneşin hareketlerini takip eder gibi modern dünyanın karanlık yanlarına ulaştırmak isteyen bu eser aynı zamanda örnek bir yaşamın da ürünü. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

19- Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınları

Kâğıtçıbaşı, Ç.& Cemalcılar, Z. Dünden Bugüne İnsan ve İnsanlar: Sosyal Psikolojiye Giriş, Evrim Yayınları

Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

Günümüzde İnsan ve İnsanlar, yirmibeş yıllık ‘İnsan ve İnsanlar’ın güncelleştirilmiş revizyonudur ve sosyal psikolojiye bir giriş kitabıdır. Bu güncelleştirme ve revizyonu yaparken, temel bir ilke gözetilmiştir. Bu da yenilikleri yansıtırken, geçerli özü de koruyarak birikimli bir gelişmeyi ortaya koyma gereğidir. 

Günümüzde İnsan ve İnsanlar’daki önemli bir yenilik, her konunun kültürel bir çerçeve içinde irdelenmesidir. Bunun en önemli nedeni,1980’lerden beri giderek kültürel ve kültürlerarası psikolojinin daha fazla önem kazanmasıdır. Türkiye’de kullanılan bir sosyal psikoloji kitabının bir çeviri olması, ya da salt Amerikan sosyal psikoloji kitaplarındaki bilgileri içermesi uygun değildir. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

idefix

20- Kan, Ş. H. Mahrem Macera, Özgün Yayıncılık

Kan, Ş. H. Mahrem Macera, Özgün Yayıncılık

Senegalli yazar Şeyh Hamidu Kan’ın Türkçe’deki tek romanı.
Biliyorsunuz, biz siyah öğrencilerin yazgısı, bir bakıma biraz da posta tatarınınkine benziyor. Evimizden çıkarken, kesinlikle geri dönüp dönemeyeceğimizi kestiremiyoruz. Yolun sonunda kendi maceramıza yeniliyor, tutsak düşüyoruz. Birden anlıyoruz ki, tüm yolculuğumuz boyunca durmaksızın değişmiş ve sonunda bir başkası olmuşuz… Kimi kez de değişim tamamlanmaz, bizi ikircikli bir duruma sokar ve şaşkınlıkla olduğumuz yerde kalakalırız. O zaman yüreğimiz utanç dolu, saklanacak yer ararız!..
Meb’in öğretmenlere önerdiği kitaplar

21- Kant, I. Eğitim Üzerine, İz Yayıncılık

Aydınlanma düşünürü Immanuel Kant (1724-1804) eğitim felsefesinin klasiklerinden olan bu kitabında eğitimi “insanda gizli ve gelişmemiş halde bulunan nüvelerin geliştirilmesi” şeklinde tanımlıyor. Kant bize eğitim meselesini James, Dewey ve Skinner gibi Amerikan pragmatistlerinin ortaya koydukları çerçeve dışında ele almak için sağlam bir zemin sunuyor.
Yazılışının üzerinden iki asırdan fazla zaman geçtiği halde, içindeki önerilerin güncelliğini koruduğu bir eğitim manifestosu. Tüm ebeveyn ve eğitim camiasının okuması gereken bir klasik…

22- Kara, İ. & Birinci, A. Bir Eğitim Tasavvuru Olarak Mahalle/Sıbyan Mektepleri, Dergâh Yayınları

Mahalle/Sıbyan Mektepleri, Dergâh Yayınları

Sıbyan mektebi, Mekteb-i sıbyan, Taş mektep, Muallimhane, Muallimhane-i sıbyan gibi adlarla da anılan Mahalle mekteplerinin merasimleri, gelenekleri, eğitim-öğretim tarzı, mimarisi, folkloru, binaları, eşyası…hep merakımı celbetmiştir. Bu sebeple olmalı, onları anlatan metinlere, fotoğraflara, karikatürlere ve çizgilere de her zaman özel bir ilgi duydum.

Çocuksuluk; gürültü, kalabalık neşe ve yaramazlık ile dolu anlar; din ve ahlak kültürünün kişiliklere sirayeti; zengin ve renkli tipler, eşyalar, teamüller; geleneksel hayatımızda okumaya, okuyana atfedilen değer; dini inançların ve kültürün hayatın her alanına derinliğine nüfuz etmesi…gibi yan yana duran, birbirini besleyen ögelerden hangileri beni daha çok cezbediyordu, bunu tam olarak bilemiyorum. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

23- Karabekir, K. Çocuk Davamız, Yapı Kredi Yayınları

Karabekir, K. Çocuk Davamız, Yapı Kredi Yayınları

Çocuk Davamız, Kâzım Karabekir’in çocuk, aile ve eğitim hakkındaki görüşlerini yan­sıtır. Birinci Dünya Savaşı sonrası Anadolu’da sefalet içindeki kimsesiz çocuklar için oluşturduğu kurumları ve onların eğitimine verdiği önemi gösterir.
Bu kitap içindeki birçok mektup ve gazete haberleriyle içinde yaşadığımız coğrafyanın toplumsal yapısı hakkında bir belgesel niteliğindedir.

24- Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat I-II-III, Diriliş Yayınları

Karakoç, S. Hızır’la Kırk Saat I-II-III, Diriliş Yayınları

En çetin savaşı mı verdim o gece
İki dünya savaşı ondan bir yapraktı nerdeyse
İlkin anne ölümünü kullanarak geldi üstüme
Sonra aklı kınamış bir kardeş yedeğinde
Ne anne anneydi ne kardeş kardeşti gerçekte
Anne ve kardeş biçiminde
Bilmem hangi ülkeden devşirilmiş iki imge
Kendi hayalinden iki kesitti belki de
Ama ben güvenmedim bu belgelere
Teslim olmadım yine de

25-Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü, Diriliş Yayınları

Karakoç, S. Diriliş Neslinin Amentüsü, Diriliş Yayınları

Bu kitap, ilk sekiz bölümü 1975`de aylık Diriliş Dergisi`nde, son bölümleri ise 1976 Mayıs`ında Diriliş Pazartesi-Perşembe Günlüğü`nün ilk üç sayısında yayınlanmak suretiyle oluşmuştur. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

26- Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek, Yapı Kredi Yayınları

Khan, S. Dünya Okulu: Eğitimi Yeniden Düşünmek, Yapı Kredi Yayınları

Eğitimde fırsat eşitliği için, herkese, her yerde, dünya standartlarında, ücretsiz eğitim.

Geleceğin okulları nasıl olacak, eğitim nasıl dönüşecek, öğretmen – öğrenci ilişkisi nasıl yeniden şekillenecek, sınıflarda hangi teknolojik yöntemlerle ders işlenecek? Tüm bu konuların yanı sıra bu kitapta Khan Academy’nin hikayesini de en samimi şekilde kurucusunun kaleminden okuyacaksınız.
Meb’in öğretmenlere önerdiği kitaplar

27- Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

Kültür ve Turizm Bakanlığı Şehir-İnsan Medeniyet Köprüsü: Beş Şehirli Örnek Kişilikler, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları

Toplumsal ve kültürel hafızamızda iz bırakan beş şehirli çelebiyi, beş İstanbul efendisini, beş entelektüeli anlatan Medeniyet Köprüsü Beş Şehirli kitabı Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yayımlandı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Müsteşarı Prof. Haluk Dursun tarafından başlatılan “Şehir- İnsan

Medeniyet Köprüsü: Örnek Kişilikler Projesi”nin ilk adımı olarak yayınlanan kitap, Ahmed Süheyl Ünver, Ali Fuad Başgil, Ekrem Hakkı Ayverdi, Fethi Gemuhluoğlu ve Mahir İz’i daha önce yayımlanmış yazıları, mektupları ve fotoğrafları üzerinden tanıtıyor. Kitap bu rol model kişilikleri gençlerle buluşturma amacı taşıyor. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

28- Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim, Hece Yayınları

Leitch, T. Wikipedia U: Dijital Çağda Bilgi, Otorite ve Liberal Eğitim, Hece Yayınları

“Eşsiz bir katkı; Wikipedia U bu konuda yazılmış olan diğer kitaplardan çok farklı. Günümüzün Wikipedia’sı ile liberal eğitimin artık eskide kalan tasarıları arasındaki ortak noktaları görmek isteyenler için harika bir kaynak olacaktır.”
Joseph Mıchael Reagle Jr.

29- Louv, Richard Doğadaki Son Çocuk, Tübitak Yayınları

Louv, Richard Doğadaki Son Çocuk, Tübitak Yayınları

Çocuk ve doğa hareketi şu temel fikirden güç alıyor: Doğadaki çocuk, soyu tehlike altında olan bir türdür ve çocukların sağlığı ile Yeryüzü’nün sağlığı birbirine sıkı sıkıya bağlıdır.” Richard Louv Çocuklarının doğayla anlamlı bir bağ kurmadan büyüyen bir kuşağa ait olmasını istemeyen anne babaların başucu kitabı olan Doğadaki Son Çocuk, tüm dünyada hızla yayılan doğaya dönüş hareketinin biçimlenmesinde ve yaygınlaşmasında önemli roller üstlenmiş bir kitap.

Richard Louv Doğadaki Son Çocuk’ta çocuklarda ve gençlerde obezite, dikkat bozukluğu, depresyon gibi vakalarda büyük artış yaşanması ile çocukların yaşamında doğanın giderek daha az yer alması arasında bir ilişki olduğunu örneklerle kanıtlarken aynı zamanda içinde bulunduğumuz bu durumu tersine çevirebilecek bir yol haritası sunuyor. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

kitapsec

MEBİN ÖĞRETMENLERE ÖNERDİĞİ FİLMLER

30- McCourt. F. Öğretmen, Altın Kitaplar Yayınevi

Angela’nın Külleri’ndeki kara mizah devam ediyor… Lirik bir ses ve muhteşem bir diyalog düzenleme yeteneği…Frank McCourt altmış altı yaşında, yani on yıl önce hiç beklenmedik bir anda Angela’nın Külleri adlı eseriyle Pulitzer Ödülü’nü kazanarak edebiyat dünyasına bir yıldız gibi düştü.

Şimdi McCourt uzun süredir beklenen yeni eserinde otuz altı yıllık öğretmenlik mesleğinin yaşamına bir yazar olarak nasıl yön verdiğini anlatıyor. Öğretmen, McCourt’un dünyadaki tüm öğretmenlere adadığı bir armağan… Meb’in öğretmenlere önerdiği kitaplar

kitapyurdu

31- Moulin D. Eğitici Tolstoy, Hece Yayınları

Moulin D. Eğitici Tolstoy, Hece Yayınları

Çarlık Rusya Eğitim Bakanlığı’ndaki hükümet yetkililerinin Tolstoy’un eğitim uygulamaları ve yayınlarına gösterdiği düşmanlığa rağmen, Tolstoy muhteşem bir yenilikçiydi. Amerika ve başka yerlerdeki deneysel okullar, Tolstoy’un kendi deneyimlerini aktardığı raporlarından o günden bugüne oldukça yararlanmışlardır. Tolstoy’un pedagojik makaleleri, bu okulların düşünsel niteliklerini belirlemesinin yanı sıra Tolstoy’un ruhsal yeniden doğuşundan sonra denediği dini ve felsefik yazıların çok büyük bir kısmını biçimlendirir.

Geriye dönüp bakıldığında, tıpkı Tolstoy’un edebî eserlerinin insanoğlunun aydınlanmasına yardım etmesi gibi eğitsel düşüncesinin tüm dünyadaki öğretmenleri ilgilendirdiği anlaşılmaktadır. Tolstoy, eğitim çalışmalarını edebî eserlerinin çok üstünde tutmuştur. Bundan dolayı da onun eğitime verdiği katkının bir kez daha değerlendirilmesi çok önemlidir. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

32- Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi, MAB

Needham, J. Doğunun Bilgisi Batının Bilimi, MAB

Doğunun Bilgisi Batının Bilimi kitabında yazar Çin’in kültürel özelliklerini Batı toplumları ile kıyaslayarak bazı sorulara cevap arıyor. Herkesin merak ettiği şu sorunun dolaylı olarak yanıtı var kitapta. Batı’nın Rönesans’ına neden olan kağıt, matbaa ve barut Çin’de bulunduğu halde neden Rönesans Çin’de değil de Batı’da ortaya çıktı? Bu sorunun neden hatalı olduğunu anlatıyor yazar Doğunun Bilgisi Batının Bilimi kitabında. 

33- Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler, İz Yayıncılık

Özdenören, R. Kafa Karıştıran Kelimeler, İz Yayıncılık

Bu kitapta Rasim Özdenören, demokrasi, diyalektik, rasyonalizm, pozitivizm, hümanizm, bilim, kültür, gelenek ve özgürlük gibi kimi kavramların bir Müslüman tarafından nasıl kavranması gerektiğine dair öneriler getirmenin ötesinde, ele alınmayan diğer önemli kavramların irdelenmesine ilişkin bir usûl de sunuyor.
Meb’in öğretmenlere önerdiği kitaplar

34- Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım, Kubbealtı Akademi Yayınları

Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım, Kubbealtı Akademi Yayınları

‘Mekteb-i Sultânî’nin bu ocaktan yetişenlere bahşettiği bir başka müstesnâ haslet de, mektepte iken aralarında anlaşmazlıklar zuhur etmiş olanların dahi daha sonraları birbirlerine sabırla, muhabbetle,  insaf ve adeletle muamele etmelerinde ve gizli ya da âşikâr yardımına koşmalarında ortaya çıkmaktadır.
Kitapta kardeşliğin muhteşem örneklerinden bâzılarını ve gizli ya da âşikâr tezâhürlerini de bulacaksınız.  Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

Diğer kitap yorumları için tıklayınız.

35- Pennac, D. Okul Sıkıntısı, Can Yayınları

Okul Sıkıntısı, tembel bir öğrenci olan Daniel Pennac’ın kendi deneyimlerinden ve yaşadıklarından yola çıkarak kaleme aldığı otobiyografik bir roman.

36- Grigory Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Hayat Yayınları

Grigory Petrov, Beyaz Zambaklar Ülkesinde, Hayat Yayınları

Bu eser; Tüm imkânsızlıklara ve elverişsiz doğa koşulların rağmen, bir avuç aydının önderliğinde; askerlerden din adamlarına, profesörlerden öğretmenlere, doktorlardan işadamlarına kadar, her meslekten insanın halkla omuz omuza bir dayanışma sergileyerek, ülkelerini geri kalmışlıktan kurtarmak için nasıl büyük bir uygarlık mücadelesi verdiklerini,tüm insanlığa örnek olacak bir şekilde gözler önüne sermektedir.
“Beyaz Zambaklar Ülkesinde” adlı bu eser, Cumhuriyet’in ilk yıllarında Müdafaa-i Milliye Vekaleti (Milli Savunma Bakanlığı) tarafından askerlere tavsiye edilmiş ve Maarif Vekaleti (Milli Eğitim Bakanlığı)tarafından da öğretmen okullarının son dönem mezunlarına birer adet hediye edilmiştir.

Bu kitap hakkında daha fazla bilgiye bu sayfadan ulaşabilirsiniz.

37- Rancier, J. Cahil Hoca, Metis Yayınları

Rancier, J. Cahil Hoca, Metis Yayınları

Felsefenin elması Joseph Jacotot’nun başına düşmüştür: 1818’de sürgünde bir devrimci olan Jacotot Belçika’da Fransız edebiyatı okutmanı olarak yarı-zamanlı bir iş bulur. Tek kelime Fransızca bilmeyen Flamanlara, kendisi de tek kelime Flamanca bilmediği halde hocalık etmek zorundadır… İkidilli bir Fénelon baskısı koşar imdadına; “öğrencileri”nin kendi kendilerine Fransızca ve Telemak’ı öğrenmelerine kılavuzluk eder.

İnsanın bilmediğini de öğretebileceğini gösteren bu tuhaf deneyin sezdirdiği kaçınılmaz sonucu anlamakta hiç gecikmez Jacotot: Bilen ile bilmeyenin, öğreten ile öğrenenin, kol emekçisi ile zihin emekçisinin, kısacası zekâların eşitliği.

38- Rousseau, J. J. Emile, Kilit Yayınevi

Rousseau, J. J. Emile, Kilit Yayınevi

Rousseau’nun hareket noktası doğadır. Yanlış bir düşünce olsa dahi , bu konuda o , güzel ilkeler ortaya koyar. Amacı, öğrencisini doğal bir insan olarak yetiştirmektir.Bunun için o , yaşamın akışını , yaşamın normal gelişiminden doğan mutluluğu bile izler.

Çocukta insanlık duygusunu geliştirmek için çekilmez bir disipline de gereksinim duymaz. İnsana heyecan veren sayfalarda Rousseau , anne babalardan çocuklarını korkutmamalarını ister. Eğer, yetişkin olmadan ölürlerse, hiç olmazsa onlara hayatı tanımalarını öğütler.”
H. Legrand

idefix

39- Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite, Ötüken Neşriyat

Safa, P. Eğitim-Gençlik-Üniversite, Ötüken Neşriyat

Bugünün gençlerini yarının yetişkinleri olarak görmek gerekir. Peki bu gençliğin meseleleri nelerdir, gençlik nasıl eğitilmelidir; gençliğin meseleler karşısındaki tavrı ve millî meselelere bakışı ne olmalıdır? Gençlikten beklenenleri ve gençliğe verilmesi gerekenleri ihtiva eden bir el kitabı…
Meb’in öğretmenlere önerdiği kitaplar

40- Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri, Timaş Yayınları

Sezgin, F. Bilim Tarihi Sohbetleri, Timaş Yayınları

Fuat Sezgin 1942 senesinde İstanbul Üniversitesi’nde dünyanın gelmiş geçmiş en büyük oryantalisti kabul edilen Alman Hellmut Ritter’in öğrencisidir. Hocasından İslam coğrafyasında yetişmiş, Avrupa’nın en büyük alimleri seviyesinde bilim adamları olduğunu duyunca çok şaşırır:

Prof. Sezgin, tartışmasız dünyanın en önemli bilim tarihçilerinden birisidir. Yakınları onun 27 dil bildiğini söylemektedirler.

Elinizdeki kitap, bilimler tarihinin insanlığın ortak malı olduğunu ve bugünkü batı medeniyetinin islam medeniyetine çok şey borçlu olduğunu gözler önüne seren bu değerli bilim insanını Türk kamuoyuna tanıtmayı amaçlamaktadır.

41- Strogatz, S. Arkadaşlığın Matematiği, Tübitak Yayınları 

Arkadaşlığın Matematiği bir öğretmen ile öğrencisi arasındaki olağan dışı bir bağa dair gerçek bir hikâyedir. Onlar için analiz matematikten fazlasıdır, birlikte oynamayı sevdikleri bir oyundur, her şey değişirken sabit kalandır. Dostlukları boyunca öğretmen, meslek hayatının zirvesinden emeklilik dönemine geçer, oğullarından birini kaybeder. Öğrencisi ise bu olgunlaşma süreci boyunca yetenekli bir matematik öğrencisinden Ivy League olarak anılan, ABD’nin en saygın üniversitelerinden birinde profesörlüğe yükselir, ebeveynlerinden birini aniden kaybeder ve yıkılmaya mahkûm bir evlilik yapma hatasına düşer.

Bu süreç boyunca her ikisi de analize sığınır, ta ki bir gün analiz artık yeterli olmayana dek. “Strogatz analiz problemlerini zihinde canlandırma ve çözme tutkusu üzerine kurulu sağlam bir arkadaşlığı anlatıyor… İki adamın birbirlerine ve matematiğin işleyişine duydukları saygı ve hayranlık, somut bir biçimde ele alınıyor.”

42- Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek, İthaki Yayınları

Tahir, K. Bozkırdaki Çekirdek, İthaki Yayınları

Türk eğitim tarihinin en orijinal girişimlerinden biri olan Köy Enstitüleri, üzerinde konuşulması ve yazılması tabu sayılan konulardan biridir bir bakıma. Kemal Tahir, “Bozkırdaki Çekirdek”te, diğer romanlarında da yaptığı gibi bu tabuyu yıkmaya çalışarak Türk toplumunun Osmanlı’dan Cumhuriyet’e uzanırken bazı devrimleri yukarıdan aşağıya uygulamak zorunda kalışını gözden geçirir.
Nisan 1965’te Cumhuriyet gazetesinde tefrika edilen “Bozkırdaki Çekirdek”, dünya eğitim tarihinde de reform olarak değerlendirilen Köy Enstitüleri’ni anlamamıza da yardım edecek bir Kemal Tahir klasiği…

43- Topçu, N. Türkiye’nin Maarif Davası, Dergâh Yayınları

Topçu, N. Türkiye’nin Maarif Davası, Dergâh Yayınları

Hakikat aşkına sahip insanlar, cemiyetin içinde çoğalmadıkça, hakikat aşkı cemiyet içinde en yüksek ve muhterem yeri tutmadıkça ve hakikatin ihtirası cemaat içerisinde bir umumi cereyan, büyük bir hareket haline gelmedikçe, milli mektep gerçekten var olmayacaktır.
Meb’in öğretmenlere önerdiği kitaplar

44- Toros, H. Asya’nın Kandilleri, Hece Yayınları


Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

Özbeklere göre evrendeki iki büyük yoldan biri olan İpek Yolu üzerinde sekizinci yüzyıldan başlayarak görkemli kentler yükseliyor birbiri ardına..
Kütüphaneler, medreseler, rasathaneler, şifahaneler ve ulu mabedler.. Sultanlar ve varlıklı insanlar kitap toplamak için uzun yolculuklara çıkıyorlar.

Fethedilen ülkelerden cizye yerine kitap istiyor halifeler.
Çarşılarda dini-felsefi- bilimsel tartışmalar yapılıyor.
Bağdat ve Şam’ın görkemli rasathanelerinde ise astronomi çalışmaları…
Öyle bir meşaledir ki yanmaya başlayan, her meraklı zihin bu ateşten kendine düşen payı alır.
Ve her büyük deha, bu ateşe kendi “kor”unu bırakır.

45- Zorlutuna, H. N. Benim Küçük Dostlarım, Timaş Yayınları

Zorlutuna, H. N. Benim Küçük Dostlarım, Timaş Yayınları

Her çocuk, bence zevkle okumaya değer meraklı bir kitap; karşısında uzun uzun, hayran hayran düşünülecek bir bilinmeyenler âlemidir.
Yirmi bir yıldan beri bu kitapları yaprak yaprak,satır satır okumaya ve anlamaya çalışıyorum.Fakat hâlâ “Çocuk” adlı kitapla anlayamadığım, sökemediğim cümlelere rastladığım olur.
Ben bu kitapta sadece, gördüklerini ve duyduklarımı değil, hissettiklerimi sunuyorum. O kadar çok sevdiğim “Küçük Dostlarım”ı, daha doğrusu binlerce küçük dostumdan, rast gele birkaçını okurlarıma da tanıtmak istedim. Meb’in Öğretmenlere Önerdiği Kitaplar

MEBİN ÖĞRETMENLERE ÖNERDİĞİ FİLMLER

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

29 yorum

 1. İçerisinde olması gereken bazı kitapların eksik olduğunu görmek üzücü olsa da, gayet emek verilerek hazırlandığı belli olan bir liste. Teşekkür ediyoruz. 🙂

 2. Emeğinize sağlık 🙂 Oğuz Atay’ı görünce açıkçası çok mutlu oldum. Bir de Zola’nın bir eserini görmek isterdim batı klasikleri de oldukça okutulmalı. Sofie’nin Dünyası’nı da görünce oldukça şaşırdım fakat iyi bir tercih olduğunu düşünüyorum.

  • Mebin ogretmenler için tavsiye ettigi kitaplar gun geçtikçe daha da genişleyecek diye dusunuyorum.guzel yorumunuz icin tesekkurler

 3. Milli egitim bakanlığının öğretmenlere önerdiği kitaplar en iyi yüz eserin içinde diyebilirim .Rousseau, J. J. Emile, -Özemre, A. Y. Galatasarayı Mekteb-i Sultani’sinde Sekiz Yılım, Kubbealtı -Toros, H. Asya’nın Kandilleri, bu üç eseri okudum cok kaliteli içeriği var.

 4. Biriktirdiklerim.com olarak yine çok güzel bir makale olmuş özellikle milli eğitim bakanlığının öğretmenlere kitapları açıklamanız ve bu şeklide derleyip aktarmanız çok güzel olmuş elinize emeğinize sağlık çok teşekkür ederim.

 5. Burada yer alan bazı yazarları ve kitaplarını okudum. Bilmediğim yazarlar ve okumadığım kitaplar var. Eğer bir fırsatım olursa okumak isterim. Sizler de bu kadar güzide yazarları ve eserlerini bir araya toplamış emek vermişsiniz, sizlere teşekkürlerimi sunuyorum.

 6. Çok güzel bir çalışma olmus. Bu kitapları not alacağım. 3 çocuk annesi olarak (@kitab_i_lisan)

 7. Ama ne uğraşmışsın, gerçekten çok teşekkür ederim. 1-4-10-21-43 ve sezai karakoç şiirlerini okudum. Diğerleri de radarımda.

 8. Çok teşekkürler bu güzel derleme için. Bu kitapları gündeme getirmeniz çok güzel olmuş. tüm eğitimcilerin bu kitapları okumalarında çok fayda var bence. Bu kitapların çoğunluğunu blogumda tanıttım. Fikir sahibi olmak isteyen arkadaşlarım benim blogumu da ziyaret edebilirler.

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM