Türk Edebiyatında İlkler
Abone Ol 

Türk Edebiyatında İlkler

 • İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
 • İlk yazılı eser ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
 • İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin
 • Bilinen ilk Türk şairi : Aprınçur Tigin
 • İlk mesnevi, Türkçe yazılan ilk kitap, ilk siyasetnâme, ilk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
 • İlk Türk dili sözlüğü : Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
 • İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami – Kamus-ı Türki
 • İlk Tezkire (biyografik eser) : Mecalisü’n Nefais – Ali Şir Nevâi
 • İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
 • İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname
 • İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS
 • Tasavvuf konulu ilk şiirler ve tekke şiirinin babası : Divan- ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi
 • Fabl türü ilk eser: Harnâme – Şeyhi
 • İlk Türk destanı :Alp Er Tunga Destanı
 • Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
 • Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı:
  Kırgızların Manas Destanı
 • İlk divan şairi: Hoca Dehhani
 • Şarkı nazım şeklini oluşturan: NEDİM
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 • İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Âlam
 • Dünya Edebiyatında ilk önemli roman örneği Cervantes’in Don Kişot adlı eseridir.
 • İlk ROMAN çevirisi: Yusuf Kamil Paşa / Fenelon’dan Telemak /1859
 • Şiire ilk kez müstakil ad koyan şair: ŞİNASİ
 • İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat 1872
 • İlk edebi roman: İntibah / Namık Kemal 1876
 • İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
 • İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
 • İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
 • İlk psikolojik roman denemesi: Zehra – Nabizâde Nazım
 • İlk gerçekçi (realist) romancı Romanları ile Halit Ziya Uşaklıgil
 • İlk kadın romancımız:Fatma Aliye Hanım – Muhaderat
 • En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye Koğuşu
 • Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek
 • İlk naturalist eserimizin yazarı Nabizâde Nazım / Zehra
 • Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil / Aşk-ı Memnu

 • Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decameron Öyküleri
 • İlk öykü denemesi, Emin Nihat’ın Müsameretname adlı eseridir.
 • İlk hikâye örneği: Letaif-i Rivayet Ahmet Mithat Efendi(Kıssadan Hisse)
 • Batılı anlamda ilk hikayeler ( İlk Realist Hikayeler) : Sami Paşazade Sezai – Küçük Şeyler
 • İlk tiyatro çevirileri: Ahmet Vefik Paşa – Moliere’den
 • Batılı anlamda ilk tiyatro eseri : Şinasi – Şair Evlenmesi 1859
 • İlk şiir çevirisi: Şinasi Tercüme – i Manzume adlı eseri
 • İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Şinasi
 • Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci: Şinasi
 • Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan Yahut Silistre
 • İlk Atasözleri (Folklor) Kitabı :Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 • İlk resmi Türkçe gazete : Takvim –i Vakayi 1831
 • İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis 1840
 • İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi 1860
 • İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra
 • İlk antolojisi: Ziya Paşa /Harabat
 • Kafiyesiz ilk şiir: Abdulhak Hamid Tahran – Validem
 • Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit / Eşber veya Sardanapal

 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit / Nesteren
 • İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan :Mehmet Emin Yurdakul
 • İlk eleştiri, (batılı anlamda ilk eleştiri): Tahrib-i Harabat, Renan
  Müdafaanamesi Namık Kemal
 • İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 • İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
 • İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 • Batılı anlamda ilk hatıra : Namık Kemal – Magosa Hatıları
 • Batılı anlamda ilk gezi yazıları: Ahmet Mithat – Avrupa’da Bir Cevelan
 • İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
 • İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 • Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
 • Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem
 • Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

 • Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
 • Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
 • Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
 • Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas
 • Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos
 • Deneme türünün kurucusu: Montaigne
 • Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay
 • İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin
 • Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM