Türk Edebiyatında İlkler (İlk Hikayeler, Romanlar, Tiyatrolar, Şiirler)
Abone Ol 

Türk Edebiyatında İlkler (İlk Hikayeler, Romanlar, Tiyatrolar, Şiirler)

Türk Edebiyatında İlkler konu başlıklı yazımızda ilk öyküler, ilk romanlar, ilk tiyatrolar ve daha fazlasını bulacaksınız. ” Edebiyatımızda İlkler “le ilgili testleri çözmeyi unutmayın. Testler aşağıdadır. İlk Hikâyeler (Öyküler): 1. İlk Hikâye Örneği: Letâif-i Rivayat, Ahmet Mithat Efendi -1870 2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai – 1892 Türk Edebiyatında İlkler Testi İçin Tıklayınız İlk Romanlar: 1. İlk Çeviri […]

Türk Edebiyatında İlkler konu başlıklı yazımızda ilk öyküler, ilk romanlar, ilk tiyatrolar ve daha fazlasını bulacaksınız. ” Edebiyatımızda İlkler “le ilgili testleri çözmeyi unutmayın. Testler aşağıdadır.

İlk Hikâyeler (Öyküler):

1. İlk Hikâye Örneği: Letâif-i Rivayat, Ahmet Mithat Efendi -1870

2. Batılı Anlamda İlk Hikâye Denemesi: Küçük Şeyler, Sami Paşazade Sezai – 1892

Türk Edebiyatında İlkler Testi İçin Tıklayınız

İlk Romanlar:

1. İlk Çeviri Roman: Tercüme-i Telemak (Fenelon), Yusuf Kâmil Paşa

2. İlk Yerli Roman Denemesi: Taaşşuk-ı Talat ve Fitnat, Şemsettin Sami

3. İlk Edebî Roman: İntibah, Namık Kemal

4. İlk Realist Roman Denemesi: Araba Sevdası, Recaizade Mahmut Ekrem

5. İlk Köy Romanı Denemesi: Karabibik, Nabizade Nazım

6. İlk Psikolojik Roman : Zehra, Nabizade Nazım

7. İlk Psikolojik Roman: Eylül, Mehmet Rauf

8. Batı Tekniğine Uygun İlk Realist Roman: Mai ve Siyah, Halit Ziya Uşaklıgil

9. İlk natüralist ve tezli roman: Zehra, Nabizade Nazım

10. İlk Tarihî Roman Denemesi: Yeniçeriler, Ahmet Mithat Efendi

11- İlk Tarihî Roman Örneği: Cezmi, Namık Kemal

12. İlk Kadın Romancımız: Fatma Aliye Hanım

13. İlk polisiye roman: Esrar-ı Cinayet, Ahmet Mithat Efendi

14. Kurtuluş Savaşını Doğrudan İşleyen Romanımız:  Ateşten Gömlek – Halide Edip Adıvar

İlk Tiyatrolar:

1. Sahnelenen İlk Tiyatro Eseri: Vatan Yahut Silistre -Namık Kemal

2. İlk Tiyatro Eseri: Şair Evlenmesi, Şinasi

3. Heceyle Yazılan İlk Manzum Tiyatro Eseri: Nesteren, Abdülhak Hamit Tarhan

4. İlk Uyarlama Tiyatro Eserinin Yazarı: Ahmet Vefik Paşa

5. Edebiyatımızda Epik Tiyatronun Kurucusu: Haldun Taner

6. Hece ile Yazılan ilk Manzum Tiyatro Örneği: Binnaz – Yusuf Ziya Ortaç

7. İlk Epik Tiyatro örneği: Keşanlı Ali Destanı- Haldun Taner

İlk Şiirler:

1. Fransızca’dan İlk Şiir Çevirileri Yapan ve İlk Folklor İncelemesi Çalışmaları Yapan Sanatçı: Şinasi

2. İlk Şiir Antolojisi: Harabat, Ziya Paşa

3. İlk Mensur Şiir Örnekleri – Mensur Şiirler – Halit Ziya Uşaklıgil

4. Edebiyatımızda İlk Kafiyesiz Şiir Denemesi-Validem – Abdulhak Hamit Tarhan

5. İlk Köy Şiiri Örneği – Köylü Kızların Şarkısı – Muallim Naci

6. Edebiyatımızda ilk Çocuk Şiiri Örnekleri – Şermin -Tevfik Fikret

7. İlk Pastoral Şiir Örneği – Sahra – Abdulhak Hamit Tahran

8. Aruzu Türkçe’ye Uyarlayan İlk Şair – Tevfik Fikret

9. Tasavvuf Edebiyatının Kurucusu ve Bu Yönde şiirler Yazan İlk Şair – Hoca Ahmet Yesevi

10. Bilinen İlk Türk Şair – Aprınçor Tigin

11. Bilinen ilk Türk Yazar -Yollug Tigin

12. Edebiyatımızda Aruzla Yazılan İlk Eser: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

13. İlk Hamse Sahibi: Ali Şir Nevaî

14. İlk Divan Şairimiz – Hoca Dehhanî

15. İlk Didaktik Eser Örneği – Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacib

İlk Gazeteler:

1. Edebiyatımızda İlk Özel Gazeteyi Çıkaran, Noktalama İşaretlerini İlk Kullanan Sanatçı: Şinasi

2. İlk Resmî Türkçe Gazete: Takvim-i Vakayi – 1831

3. İlk Yarı Resmi Türkçe Gazete: Ceride-i Havadis -1832

4. İlk Özel Türkçe Gazete : Tercüman-ı Ahval – 1860

Edebiyatımızdaki Diğer İlkler:

1. Edebiyatımızda İlk Fabl Örneği: Harnam, Şeyhî

2- Edebiyatımızda Batılı Anlamda İlk Fabl Örneği: Eşek İle Tilki Hikâyesi, Şinasi

3. İlk Makale Örneği: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi, Şinasi – 1860

4. İlk Eleştiri Örneği: Namık Kemal – 1866

5. Edebiyatımızdaki En Önemli Gezi Yazısı Örneği:Seyahatname, Evliya Çelebi

6. Edebiyatımızda Günlük Terimini İlk Kullanan yazar: Falih Rıfkı Atay

7. İlk tezkire : Mecalisü’n-Nefais, Ali Şir Nevaî

8. Anadolu Sahasında Yazılan İlk Tezkire: Heşt Behişt, Edirneli Sehî Bey

9. İlk Söylev (Nutuk): Göktürk Yazıtları (Orhun Abideleri)

10. İslâmî Dönem Türk Edebiyatı İlk Yazılı Eser : Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

11. Edebiyatımızda İlk Mesnevi Örneği: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

12. Edebiyatımızda İlk Siyasetname Örneği: Kutadgu Bilig, Yusuf Has Hacib

13. Batı Etkisindeki Türk Edebiyatında Bilinçli İlk Temsilcisi: Şinasi

14. Edebiyatımızdaki İlk Atasözleri Derlemesi: Durub-ı Emsal-i Osmaniye, Şinasi

15. İlk Bibliyografya: Keşfu’z-Zünun, Kâtip Çelebi

16. İlk Hatıra Kitabı: Babürnâme, Babürşah – 16.yy.

17. İlk Mizah Dergisi: Diyojen, Teodor Kasap

18. İlk Edebî Bildiriyi Yayımlayan Topluluk – Fecr-i Ati Topluluğu

19. İlk Yazılı Edebî Metin ve Türk Adının Geçtiği İlk Metin – Göktürk Yazıtları

20. Türk Dilinin İlk Sözlüğü ve İlk Dilbilgisi Kitabı -Divanü Lügati’t-Türk – Kâşgarlı Mahmut

21. İlk Türkçe Sözlük – Kamus-ı Türkî – Şemsettin Sami

22. İlk Edebiyat Tarihçimiz – Abdulhalim Memduh Efendi

23. Batılı Anlamda İlk Edebiyat Tarihçimiz – Mehmet Fuat Köprülü

24. Türkçe’nin İlk Dilbilgisi Kitabı – Sarf-ı Türkî – Süleyman Paşa

25. İlk Alfabemiz – Göktürk Alfabesi

26. Edebiyatımızda Milli Edebiyatın Açılmasına öncülük eden – Mehmet Emin Yurdakul

27. İlk Türk Destanı – Alp Er Tunga Destanı

28. Süslü Nesrin İlk Temsilcisi – Sinan Paşa

29. Dilde Sadeleşmeyi Savunan ilk Yayın Organı – Genç Kalemler

30. Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatında Kurulan ilk Edebî Topluluk – Yedi Meşaleciler

31. Edebiyatımızda Yayımlanan ilk Ortak Kitap – Yedi Meşale

32. Edebiyatımızda Yayımlanan İkinci Ortak Kitap – Garip

33. İlk Röportaj örneği – Rüya – Ziya Paşa

34. İlk Dergi örneği – Mecmua-ı Fünun – Münif Paşa-1861

35. Batılı anlamda İlk Günlük Örneği- Seyahat Jurnali- Direktör Ali Bey

36. Türkî-i Basit Akımının Öncüsü – Aydınlı Visali -15.y.y.

37. Türkî-i Basit Akımının En güçlü Temsilcileri – Edirneli Nazmi ve Tatavlalı Mahremi

39. Sebk-i Hindi Akımının En Güçlü Temsilcisi – Şeyh Galip-18.yy.

40. İlk fıkra yazarımız- Ahmet Rasim

 • İlk alfabemiz: Göktürk Alfabesi
 • İlk yazılı eser ve Türk adının geçtiği ilk Türkçe metin: Orhun Abideleri
 • İlk Türk yazarı: Yolluğ Tigin
 • Bilinen ilk Türk şairi : Aprınçur Tigin
 • İlk mesnevi, Türkçe yazılan ilk kitap, ilk siyasetnâme, ilk didaktik şiir örneğimiz ve aruzla yazılan ilk eserimiz: Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip
 • İlk Türk dili sözlüğü : Divan-ı Lügati’t Türk – Kaşgarlı Mahmut
 • İlk Türkçe sözlük: Şemsettin Sami – Kamus-ı Türki
 • İlk Tezkire (biyografik eser) : Mecalisü’n Nefais – Ali Şir Nevâi
 • İlk hamse yazarı: Ali Şir Nevai
 • İlk hatıra kitabı : Babürşah /Babürname
 • İlk seyahatname : MİR’ATÜL MEMALİK / SEYDİ ALİ REİS
 • Tasavvuf konulu ilk şiirler ve tekke şiirinin babası : Divan- ı Hikmet Hoca Ahmet Yesevi
 • Fabl türü ilk eser: Harnâme – Şeyhi
 • İlk Türk destanı :Alp Er Tunga Destanı
 • Dünyanın bilinen ilk destanı: Sümerlerin Gılgamış Destanı
 • Dünyanın halen yaşayan, en büyük ve ilk Müslüman Türk Destanı:
  Kırgızların Manas Destanı
 • İlk divan şairi: Hoca Dehhani
 • Şarkı nazım şeklini oluşturan: NEDİM
 • Divan Edebiyatında mahallileşme akımının temsilcisi: Nedim
 • Süslü nesrin ilk temsilcisi: Sinan Paşa
 • İlk bibliyografya: Keşfü’z Zünun /Katip Çelebi
 • İlk tarih ve coğrafya ansiklopedisi: Kamus’ul Âlam
 • Dünya Edebiyatında ilk önemli roman örneği Cervantes’in Don Kişot adlı eseridir.
 • İlk ROMAN çevirisi: Yusuf Kamil Paşa / Fenelon’dan Telemak /1859
 • Şiire ilk kez müstakil ad koyan şair: ŞİNASİ
 • İlk yerli roman: Şemsettin Sami / Taaşşuk-ı Talat ve Fıtnat 1872
 • İlk edebi roman: İntibah / Namık Kemal 1876
 • İlk tarihi roman : Namık Kemal / Cezmi , A. Mithat / Yeniçeri
 • İlk köy romanı : Nabizade Nazım / Karabibik
 • İlk realist roman : Recaizade Mahmut Ekrem / Araba Sevdası
 • İlk psikolojik roman: Mehmet Rauf / Eylül
 • İlk psikolojik roman denemesi: Zehra – Nabizâde Nazım
 • İlk gerçekçi (realist) romancı Romanları ile Halit Ziya Uşaklıgil
 • İlk kadın romancımız:Fatma Aliye Hanım – Muhaderat
 • En başarılı psikolojik roman yazarımız: P.Safa / 9.Hariciye Koğuşu
 • Kurtuluş savaşımızı doğrudan işleyen roman :Ateşten Gömlek
 • İlk naturalist eserimizin yazarı Nabizâde Nazım / Zehra
 • Batılı tekniğe uygun ilk roman : Halit Ziya Uşaklıgil / Aşk-ı Memnu

 • Dünya edebiyatındaki ilk hikayeci ve eseri: Boccaio Decameron Öyküleri
 • İlk öykü denemesi, Emin Nihat’ın Müsameretname adlı eseridir.
 • İlk hikâye örneği: Letaif-i Rivayet Ahmet Mithat Efendi(Kıssadan Hisse)
 • Batılı anlamda ilk hikayeler ( İlk Realist Hikayeler) : Sami Paşazade Sezai – Küçük Şeyler
 • İlk tiyatro çevirileri: Ahmet Vefik Paşa – Moliere’den
 • Batılı anlamda ilk tiyatro eseri : Şinasi – Şair Evlenmesi 1859
 • İlk şiir çevirisi: Şinasi Tercüme – i Manzume adlı eseri
 • İlk makale: Tercüman-ı Ahval Mukaddimesi Şinasi
 • Noktalama işaretlerini ilk kez kullanan, ilk Türk gazeteci: Şinasi
 • Sahnelenen ilk tiyatro: Namık Kemal / Vatan Yahut Silistre
 • İlk Atasözleri (Folklor) Kitabı :Şinasi /Durub-i Emsal-ı Osmaniye
 • İlk resmi Türkçe gazete : Takvim –i Vakayi 1831
 • İlk yarı resmi gazete : Ceride-i Havadis 1840
 • İlk özel gazete : Tercüman-ı Ahval / Şinasi ile Agah Efendi 1860
 • İlk pastoral şiir: A.Hamit Tarhan /Sahra
 • İlk antolojisi: Ziya Paşa /Harabat
 • Kafiyesiz ilk şiir: Abdulhak Hamid Tahran – Validem
 • Aruzla ilk manzum tiyatro eseri yazan : A.Hamit / Eşber veya Sardanapal

 • Heceyle yazılan ilk manzum tiyatro eseri: A.Hamit / Nesteren
 • İlk mensur şiir örneklerini veren : Halit Ziya
 • Şiirde ilk defa Türk kelimesini kullanan :Mehmet Emin Yurdakul
 • İlk eleştiri, (batılı anlamda ilk eleştiri): Tahrib-i Harabat, Renan
  Müdafaanamesi Namık Kemal
 • İlk özdeyiş örneklerini veren: Ali Bey / Lehçet’ül Hakayık
 • İlk mizah dergisi: Diyojen /Teodor Kasap
 • İlk fıkra yazarı: Ahmet Rasim
 • Batılı anlamda ilk hatıra : Namık Kemal – Magosa Hatıları
 • Batılı anlamda ilk gezi yazıları: Ahmet Mithat – Avrupa’da Bir Cevelan
 • İlk edebi bildiriyi yayımlayan topluluk: Fecr-i Ati
 • İlk Edebiyat tarihçimiz: Abdulhalim Memduh Efendi
 • Batı anlayışındaki ilk edebiyat tarihçimiz: Fuat Köprülü
 • Türkçe’nin ilk dil bilgisi kitabı: Süleyman Paşa / Sarf-ı Türki
 • Edebiyatımızda objektif eleştirinin nasıl olacağını ilk açıklayan: R. Mahmut Ekrem
 • Edebiyatımızdaki milli dönemin açılmasına öncülük eden: Mehmet Emin Yurdakul

 • Konuşma diliyle yazılmış ilk hikayenin yazarı: Ömer Seyfettin
 • İlk köy şiiri: Muallim Naci / Köylü Kızların Şarkısı
 • Bizde epik tiyatro türünün kurucusu: Haldun Taner
 • Edebiyat kelimesini bizde ilk kullanan: Şinasi
 • Komedi türünün ilk büyük ustası: Aristofanas
 • Trajedi türünün ilk büyük ustası: Aiskylos
 • Deneme türünün kurucusu: Montaigne
 • Hikayede gerçek anlamda ilk kez Anadolu’yu işleyen: Refik Halit Karay
 • İlk çocuk şiirlerini yazan: Tevfik Fikret / Şermin
 • Dilde sadeleşmeyi savunan ilk yayın organı: Genç Kalemler
Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM