Divan Edebiyatı I Özellikleri I Nazım Biçimleri

Divan Edebiyatı (Klasik Edebiyat) 13.yy.dan başlayıp 19.yy. sonlarına kadar ve genel olarak saray edebiyatı da diyebileceğimiz bir edebiyattır. Bu edebiyatın oluşmasında İslam felsefesinin, fars estetiğinin ve saray çevresinin üçlü bir etkisi vardır. Daha çok enderunda eğitim görmüş sanatçıları içine almış ve halktan kopuk bir edebiyat olarak bilinir. Divan Edebiyatının Özellikleri Nazım birimi beyittir bazen tek … Okumaya devam et Divan Edebiyatı I Özellikleri I Nazım Biçimleri