İletişim ve İletişimin Ögeleri
Abone Ol 

İletişim ve İletişimin Ögeleri

İletişim Nedir? İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin bazen bir bakışla, bazen küçük bir baş hareketiyle ya da sözle başkalarına aktarılmasıdır. İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir. Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü […]

İletişim Nedir?

 • İletişim duygu, düşünce ve bilgilerin bazen bir bakışla, bazen küçük bir baş hareketiyle ya da sözle başkalarına aktarılmasıdır.
 • İletişim, gönderici ve alıcı konumundaki iki insan ya da insan grubu arasında gerçekleşen duygu, düşünce, davranış ve bilgi alışverişidir.
 • Kişiler arasında, duygu, düşünce, bilgi, haber alışverişi, duygu, düşünce, bilgi ve haberlerin, akla gelebilecek her türlü biçim ve yolla kişiden kişiye karşılıklı olarak aktarılmasına iletişim denir.
  İletişimin temel aracı sözdür.

Hiçbir varlık mükemmel değildir. Bu yüzden dünyada bulunan bütün varlıkların hiçbirinin yapısı ve doğası gereği istek ve ihtiyacı bitmez. İletişim dediğimiz olay sadece iki dudağımız arasından dökülen kelimeler değildir. Bir hayvanın canının acıdığını söylemesi için gözlerinden akan yaşlar ve acı bir ses tonu ile bağırması, bir bebeğin karnının acıktığında ağlaması ve telefona kurmuş olduğumuz alarmın sabah çalması ile uyan sinyalini vermesi, bunların hepsi bir iletişim biçimi olarak kendini göstermektedir.


Sözlü İletişim Türleri

Toplumsal yaşamın her alanında ve özellikle meslek yaşamında herkesin kullanmak zorunda olduğu bir iletişim türü olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüz yüze görüşmeler, sözlü bilgilendirme, hitaplar, telefonla yapılan görüşmeler, eğitim kursları, resmi konuşmalar ve uyum programları gibi çeşitli biçimde kurulur. En önemli unsuru dildir. Sözlü iletişimi doğru
kullanabilmek için; konuşma, dinleme, soru sorma ve geri bildirim konularında gelişmek gereklidir.


Sözsüz İletişim


Konuşmak bir iletişim için yeterli tek unsur değildir. Şayet öyle olsaydı insanların ne söylediğinden çok nasıl söylediğine önem vermezdik. Ellerini yumruk yapmış, dişlerini sıkan bir insanın size sevdiğini söylemesine ne kadar inanırdınız? İletişimin birincil aracı dildir; ancak mesajın gönderilmesinde ve alınmasında, iletişime katkı sağlayan başka faktörlerde bulunmaktadır. İletişim yüzdeki anlamları, göz hareketlerini, duruşu, giyim kuşamı, sesin özelliklerini de içerir. Duygu ve düşüncelerin kelimelere dökülemediği durumlarda bir bakış, başın dönüşü, bir jest, bir mimik binlerce kelimeden fazla anlam taşımaktadır.

Yazılı İletişim


Mesajların karşı tarafa yazı dili kullanılarak aktarıldığı iletişim türüne yazılı iletişim denir. Bu iletişimin araçları mektuplar, raporlar, özetler, makaleler, tutanaklar, basın bildirileri, notlar, gazeteler, el kitapları ve broşürler, afiş, ilan ve bültenler ve elektronik ortamda gönderilen çeşitli yazılı mesajlar olabilir.

İletişimin Ögeleri


Gönderici (Kaynak):

 • İletişimi başlatan ögedir.
 • Duygu, düşünce ve isteklerin aktarılmasında iletiyi hazılayan, gönderen kişi ya da topluluktur.
 • Amacına uygun bir bilgiyi, isteği, düşünceyi alıcıya gönderir.

Alıcı:

 • Kodlanmış iletiyi alan, ona anlam verip kodu çözen iletişim ögesidir.
 • İletişimin tam olarak gerçekleşebilmesi için alıcının göndericiye geri bildirimde bulunması gerekir.
 • Sözlü bir anlatımda gönderici, konuşan; alıcı, dinleyen kişidir.
 • Yazılı bir anlatımda ise gönderici, yazar; alıcı da okuyucudur.

İleti (Mesaj):

 • Gönderici ile alıcı arasında aktarılan duygu, düşünce ya da isteklerdir.
 • Göndericinin düşüncelerinin, isteklerinin, duygularının görsel veya işitsel hâle dönüşmüş şeklidir.
 • İleti “konuşma, yazı, hareket, resim vb.” şekilde gönderilebilir.

Kanal:

 • Göndericinin iletiyi gönderme aracıdır.
 • Gönderici ile alıcı arasındaki iletinin gönderilme şeklidir.
 • “Işık, hava, ses vb.” iletiyi alıcıya taşıyan kanaldır.
 • İletinin alıcıya ulaşmasında kullanılan bu yol ve araç ya sözlü ya da yazılı olur.
 • İnsan duyu organlarıyla iletiyi alır ve anlamlandırır.

Geri Bildirim (Dönüt):

 • Alıcının, göndericinin mesajına verdiği yanıttır.
 • Alıcının göndericiye verdiği tepkidir.
 • Alıcının göndericiye verdiği her türlü yanıttır.
 • Gönderici, iletinin anlaşılıp anlaşılmadığını geri bildirim sayesinde öğrenir.

Kod (Şifre):

 • İletinin gönderilme biçimidir.
 • Gönderici, iletisini yazıyla, resimle, rakamla vb. aktarabilir.Bunlardan her biri şifredir.
 • Dil, iletiyi ulaştırmak için en sık kullanılan koddur.
 • İletişimin gerçekleşebilmesi için göndericinin ve alıcının aynı kodu bilmesi gerekir.
 • Türkçe konuşan bir kişinin iletisinin alıcı tarafından anlaşılabilmesi için alıcının da Türkçe bilmesi gerekir.
 • Kodlar bireyin yaşadığı kültürel çevreye bağlı olarak anlam kazanır.
 • Örneğin trafik işaretleri, gönderici ve alıcı arasındaki özel bir kodlamadır.

Bağlam:

 • İletişimin gerçekleşmesi için gereken koşulların bir arada bulunduğu ortamdır.
 • İletişime katılan ögelerin birlikte oluşturduğu ortamdır.
 • Bağlamsız bir iletişim düşünülemez.

İletişimin Ögeleri (Örnek)

Öğretmen öğrencilerine sınava çalışıp çalışmadıklarını sorar. Sınıftaki öğrenciler de sınava çalıştıklarını söylerler.

Gönderici: Öğretmen
Alıcı: Öğrenciler
İleti: Sınava çalıştınız mı?
Kanal: Dil
Dönüt: Çalıştık öğretmenim

Gösterge ve Türleri

Gösterge Nedir?


Kendi dışındaki bir şeyi gösteren, düşündüren, onun yerini alabilen, sözcük, nesne, görünüş veya olgulara gösterge adı verilir. Sözcük, resim, şekil, işaret vb. diğer öğelere de gösteren denir. Gösteren, akılda birtakım görüntüler oluşturuyorsa, bu da gösterilendir. Göstergeler, dil göstergeleri ve dil dışı göstergeler olmak üzere ikiye ayrılır:

 • Dil Göstergesi
  Söz veya yazıyla gerçekleştirilen her türlü eylemdir. Örneğin her sözcük, bir dil göstergesidir. Ancak “resim, şekil, işaret, hareket, jest ve mimikler” dil dışı göstergeler olarak incelenir.

 • Dil Dışı Göstergeler
  Doğal gösterge
  : İlkbaharda ağaçların yeşermesi, yaprakların
  sararması gibi her türlü doğal durum.
  Sosyal gösterge: Görgü kuralları, trafik lambaları gibi unsurlar
  Dil dışı göstergeler ve özellikleri
  Belirti: Amacı olmayan, istem dışı gelişen doğal göstergelerdir. Belirtide gösteren ile gösterilen arasındaki ilişki nedenlidir. Dumanın görülmesi ateşin olduğunu gösterir.

Belirtke: İletişim kurma, bir ileti aktarma, bir bilgi verme amacı içeren göstergelerdir. Trafik levhaları,…
İkon: Dili kullanmadan bilgi ve iletileri aktaran görsel araçlardır. Resim, heykel, fotoğraf vb.
Simge: Bir toplumda gösterenle gösterilen arasında sürekliliğini koruyan uzlaşımsal ve genellikle nedensiz ilişkiye dayanan görsel biçimdir. Bayrak, güvercin, zeytin dalı

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM