Fatma Türkdoğan
Fatma Türkdoğan
fturkdogan@hotmail.com
Ustalık Dönemindeki Şair: Arif Eren
 • 0
 • 177
 • 28 Aralık 2019 Cumartesi
 • 1 Yıldız2 Yıldız3 Yıldız4 Yıldız5 Yıldız
  Bu yazıya oy vermek ister misiniz?
  Loading...
 • +
 • -

Ustalık Dönemindeki Şair: Arif Eren “Kolayca okunabilen bir şiirin kolayca yazıldığını mı sanıyorsunuz?” Orhan Veli Nicelikten ziyade niteliğe önem veren, az, öz ve titiz çalışmalarıyla tanıdığımız Arif Eren Cumhuriyet dönemi şairlerinden olup şairler şehri, kahramanlar diyarı Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği bir değerdir. Arif Eren şiirde seçiciliği yakalamış, kendine has imgelerle kendine ait bir şiir dünyası kurmuş ve […]

Ustalık Dönemindeki Şair: Arif Eren

“Kolayca okunabilen bir şiirin kolayca yazıldığını mı sanıyorsunuz?”

Orhan Veli

Nicelikten ziyade niteliğe önem veren, az, öz ve titiz çalışmalarıyla tanıdığımız Arif Eren Cumhuriyet dönemi şairlerinden olup şairler şehri, kahramanlar diyarı Kahramanmaraş’ın yetiştirdiği bir değerdir. Arif Eren şiirde seçiciliği yakalamış, kendine has imgelerle kendine ait bir şiir dünyası kurmuş ve bu minvalde birçok konuda eserler vermiştir. Şiirlerinde işlediği temalar şunlardır: Aile, aşk, çocukluk, dinî ve manevi değerler, doğa, evrensel değerler ve erdem, felsefe ve tefekkür unsurları, ölüm, yurt sevgisi ve milli değerler, zaman.

Arif Eren, okuyucunun his dünyasına girmeyi başarmış bir şairdir

Ne sağa ne sola yaslanan, herhangi bir ideolojinin emrine girmeyip orijinal ve yüksek seviyeli şiirler yazmayı hedefleyen Arif Eren, okuyucunun his dünyasına girmeyi başarmış bir şairdir. Türkçenin analitik ve matematiksel bir yanı vardır. Bu özelliği onu diğer diller karşısında saygın bir konumda tutar. Şiirde dilin önemini vurgulayan şair, ana diline hȃkim olmadan ve bizlere sunduğu zenginliklerden bihaber şiir yazmanın kuru, yavan ve sığ olacağına işaret eder. Zira şiir, kendi mecrasında akan bir çavlandır. Şiirin görevi nice gönülleri fethetmek, nice savaşları zafere dönüştürmek, nice zaferleri taçlandırmak olmalıdır.

Yetenek, zekâ, kültür, donanım, birikim ve titiz dil işçiliği gibi bileşkelerden
oluşan şiirlerin hakiki şiirler olduğuna dikkat çeken Arif Eren, basit yolu değil, zor olanı seçerek zevkle okunacak şiirler vücuda getirmiştir. Şiirlerinde ahenk ve müzikaliteye önem veren şair, şiirin nesre
çevrilemeyeceğini, şayet çevrilirse musikinin kaybolacağını ve geride kalanın da şiir olmayacağını belirtir. Zira şiir insan ruhuna tıpkı müzik gibi işitsel yolla nüfuz eder.

Türk dilinin tüm zenginliklerini şiirlerine uygulamış olan şair; çeşitli uyaklar, serbest nazım, hece ölçüleri, aliterasyon ve asonanslarla şiirlerine dinamizm ve çeşitlilik katmıştır.

Binlerce yıllık şiir geleneği olan köklü Türk edebiyatının kaynaklarından
beslenen Arif Eren için, gelenekçi bir şair tanımlaması yapılabilir ama modern şiiri de reddetmez. Hedefi, gelenekten faydalanıp eserlerine çağdaş bir kimlik kazandırmaktır.

“İyi şiir, insan idrakini tatmin etmez; allak bullak eder.”

Şairin ufku olabildiğince geniş, hayal gücü renkli ve ana diline vakıf olması
elzemdir. Kelimelere farklı manalar yükleyebilir, kelime oyunlarına yer yer
başvurabilir, mübalağa da yapabilir. Özgün şiirler yazmak adına imgelere boğulmuş bir şiir okuyucuyu yorar. Oysa şiir Montaigne’nin deyişi ile “İyi şiir, insan idrakini tatmin etmez; allak bullak eder.”

Arif Eren’in şiirlerinde; teşbih, teşbihi beliğ, telmih, açık ve kapalı istiare,
teşhis, hüsnü talil, tenasüp gibi söz sanatlarına sıklıkla başvurduğu görülür. Her birini öyle yerinde ve dozunda kullanır ki duygu ve düşüncelerinin anlam kazandığını, şiirin derinleştiğini hisseder okur.

*“Temenninin en güzelidir
Dede Korkut’ça söylenen söylev (telmih) 1

*Hala bir suçluluk duygusu içinde
Bizi görünce kıpkırmızı kızarır” (hüsnü talil) 2

*Kış gelince bu talihsiz ağaç
Aynı serüveni
Tekrar yaşayacaktır
Mutlu hayallerle geçecek zaman
En olgun şeklini alınca meyveleri
Yine kurda kuşa yem olacaktır” (tenasüp) 3

Sadece şiirde değil, bütün edebî eserlerde az da olsa hakikat bulunmalıdır. Her edebî eser; hakikatten söz etmese bile, hakikat üzerine inşa edilmelidir. Hayal, eseri süsler; yeter ki o eserde azıcık da olsa hakikat olsun.

Hakikatten yola çıkarak hikemi sözlere ulaşan Arif Eren’in her konuda yazmış olduğu Arifçe Sözler’den birkaçı şunlardır:

*”Mutlu evin penceresi sokağa küsmez. 4
*İnsan, önce diliyle dost olup, onun düşmanlığından kurtulmalıdır. 5
*Düşünce düğümü esnemeden gerginlik çözülmez.” 6

Arif Eren

Arif Eren, milli ve manevi değerleri şiirlerinde öne çıkaran bir kelam ustası. Milli şair sıfatını layıkıyla taşıyan şair; dilimizi, dinimizi, örf ve âdetlerimizi hülasa bizleri biz yapan değerlerimizi bağırıp çağırmadan duyguya hitap eden bir lisanla şiirlerine yansıtmakta mahir bir kalem.
Sözlerime Selimiye 7 şiirinden alıntıladığım bir dörtlükle son vermek istiyorum. Uzun ve bereketli yaşamına nice eserler ve gönül telimizi titreten şiirler sığdıran Arif Eren Hoca’ma sağlıklar ve esenlikler dilerim.

“(…) Arka minarelerden, altı merdiven buyur eder şerefelere
Bir güneş ki, altı yerden doğar imanlı kalplere
Mermer avlusunda sıbyȃn, kurra, hadis ve medrese yapıları
Hakk’a, sevgiye, ilim ve irfana açılmış kapıları
Otuz iki farz, hiç düşünülmemiştir böylesine
Otuz iki kapıdan girilir Selimiye külliyesine”

Ses İpine Söz Asan Şair Eren Monografi, s.114. , Age, s.115.

Age, s.115. / Age, s.121 / Age, s.121 / Age, s.122 /Arif Eren Hayatı-Sanatı-Şiirleri, s.18

Sosyal Medyada Paylaşın:

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

 • ÇOK OKUNAN
 • YENİ
 • YORUM